חופר מחפר קודח ביעילות את חור הערימה הפוטו-וולטאית