טיפול בניפוי אדמה בפסולת Constructon על ידי דלי הקרנה